It’s shit to eat meat

Uszanowanie!

Tytuł jasny i klarowny. Dziś przedstawię Wam treści i wnioski z kilku źródeł naukowych, które potwierdzą tytułową tezę. Czasu mało, więc do rzeczy, zaczynamy!

I

Rozpocznijmy wnioskiem z badań, których przedmiotem były dwie kohorty (37 698 mężczyzn i  83 644 kobiet). Badania rozciągnięte na przestrzeni lat 1980-2008. Wniosek:

Red meat consumption is associated with an increased risk of total, CVD, and cancer mortality. Substitution of other healthy protein sources for red meat is associated with a lower mortality risk.

Zużycie czerwonego mięsa wiąże się ze zwiększonym ryzykiem całkowitej śmiertelności z powodu CVD i raka. Zamiana czerwonego mięsa na inne zdrowe źródła białka wiąże się z niższym ryzykiem śmiertelności.

Arch Intern Med. 2012 Apr 9;172(7):555-63. doi: 10.1001/archinternmed.2011.2287. Epub 2012 Mar 12.
Red meat consumption and mortality: results from 2 prospective cohort studies.
Jakie ilości dają już rezultat? Czy tylko całkowita rezygnacja z mięsa działa prewencyjnie w obrębie przedstawionych głównych przyczyn zgonów (choroby krążenia i nowotwory)?
Otóż okazuje się, że gdyby każda z badanych osób ograniczyła spożycie mięsa o 42 g dziennie, to do końca badania dotrwałoby 9,3% więcej mężczyzn i 7,6% kobiet.  Już tak nieznaczna korekta dietetyczna w obrębie tego kluczowego negatywnego czynnika daje widoczne zmiany w statystykach śmiertelności.

We also estimated that 9.3% of deaths in men and 7.6% in women in these cohorts could be prevented at the end of follow-up if all the individuals consumed fewer than 0.5 servings per day (approximately 42 g/d) of red meat.

Oszacowaliśmy również, że 9,3% zgonów u mężczyzn i 7,6% u kobiet w tych kohortach można było zapobiec pod koniec obserwacji, jeśli wszystkie osoby spożywały mniej niż 0,5 porcji dziennie (około 42 g / d) czerwonego mięsa.

Arch Intern Med. 2012 Apr 9;172(7):555-63. doi: 10.1001/archinternmed.2011.2287. Epub 2012 Mar 12.
Red meat consumption and mortality: results from 2 prospective cohort studies.

II

Zerknijmy szybko na wnioski z kolejnego, jeszcze potężniejszego badania (ponad 4 mln osobolat):

Our results suggest that red meat consumption, particularly processed red meat, is associated with an increased risk of T2D.

Nasze wyniki sugerują, że spożycie czerwonego mięsa, szczególnie przetworzonego czerwonego mięsa, wiąże się ze zwiększonym ryzykiem cukrzycy typu 2.

Am J Clin Nutr. 2011 Oct;94(4):1088-96. doi: 10.3945/ajcn.111.018978. Epub 2011 Aug 10.
Red meat consumption and risk of type 2 diabetes: 3 cohorts of US adults and an updated meta-analysis.
Ok. To wiemy już, że spożycie czerwonego mięsa koreluje dodatnio nie tylko ze zwiększoną śmiertelnością, lecz również wpływa na glikemię. Jaki to wpływ? Spójrzmy:

We estimated that substitutions of one serving of nuts, low-fat dairy, and whole grains per day for one serving of red meat per day were associated with a 16-35% lower risk of T2D.

Szacowaliśmy, że zastąpienie jedną porcją orzechów, niskotłuszczowego nabiału i pełnoziarnistego zboża dziennie jednej porcji czerwonego mięsa wiązało się z 16-35% niższym ryzykiem cukrzycy typu 2.

Am J Clin Nutr. 2011 Oct;94(4):1088-96. doi: 10.3945/ajcn.111.018978. Epub 2011 Aug 10.
Red meat consumption and risk of type 2 diabetes: 3 cohorts of US adults and an updated meta-analysis.
 Czyli że zastąpienie jednej tylko porcji czerwonego mięsa przez orzechy, pełne zboża lub niskotłuszczowy nabiał daje efekt obniżenia ryzyka cukrzycy typu 2 o 16% do 35% .

III

Kolejny głos w dyskusji:

The overall findings suggest that neither unprocessed red nor processed meat consumption is beneficial for cardiometabolic health, and that clinical and public health guidance should especially prioritize reducing processed meat consumption.

 Ogólne ustalenia sugerują, że ani nieprzetworzone mięso czerwone, ani mięso przetworzone nie są korzystne dla zdrowia kardiometabolicznego oraz że wytyczne kliniczne i dotyczące zdrowia publicznego powinny w szczególności priorytetowo traktować ograniczenie spożycia mięsa przetworzonego.

Curr Atheroscler Rep. 2012 Dec;14(6):515-24. doi: 10.1007/s11883-012-0282-8.
Unprocessed red and processed meats and risk of coronary artery disease and type 2 diabetes–an updated review of the evidence.

P.S.

Kochani! To nie ja wymyślam te argumenty. To świat nauki! Trudno dyskutować z tak wyraźnymi danymi. Uznajmy wreszcie, że spożywanie czerwonego mięsa jest podobnie szkodliwe, co palenie papierosów, nadwaga czy brak ruchu. To jest czynnik ryzyka i produkt wymagający ograniczania lub najlepiej eliminacji z diety! Przytoczyłem dziś tyko kilka z badań o mocnej metodologii i opublikowanych w szanowanych periodykach. Dowodów jest mnóstwo i warto je uznać, dla zdrowia i na zdrowie!

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *